Nyitvatartás

2020-as, ideiglenes, nyári nyitvatartási rend: a gyűjtemény állandó kiállításait keddtől szombatig, naponta 12-től 16 óráig lehet megtekinteni. (Csoportokat, legalább egy héttel a tervezett látogatás előtti, előzetes bejelentkezés alapján, hét közben délelőtt is tudunk fogadni a nyitvatartási napokon.)

Augusztus 25-től a szokásos nyitvatartási rendben működik a gyűjtemény: látogatható keddtől – vasárnapig, 14-től 18 óráig
Előzetes bejelentkezés esetén, hét közben más időpontban is látogatható.

Belépőjegy: 400 Ft, kedvezményes 200 Ft (diák, nyugdíjas).

Elérhetőségek

Cím: 1174 Budapest
Báthori utca 31.
Telefon: +36 (1) 258-4693
+36 (1)256-6062

Fax: +36 (1) 258-4693
E-mail: erh@erdosreneehaz.hu
Honlap: http://www.erdosreneehaz.hu

Térkép:


Erdős Renée-Ház nagyobb térképen való megjelenítése

Munkatársak

Ádám Ferenc – történész-muzeológus – +36 20 2649158

Hódos Mária – művészettörténész-muzeológus +36 30 3947330

Ferenczi Zsuzsa – gondnok – termőr +36 1 2566062

Kutatás

 „A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevői; szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga. Az e fogalomkörbe tartozó értékek …. a nyilvánosság számára történő széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tétele a mindenkori társadalom kötelezettsége.” (1997. évi CXL. törvény) „A múzeumban folytatható kutatás technikai feltételeit – az intézmények szervezeti és működési szabályzata mellékleteként – kutatási szabályzat tartalmazza.” (47/2001. Korm. rendelet)

Külső kutató az Erdős Renée Ház gyűjteményeiben nyilvántartott és őrzött anyagot, valamint az arra vonatkozó dokumentációnak a szakmai alapadatait csak az intézmény vezetőjének írásos engedélye alapján, a  szakterületért felelős muzeológus felügyelete mellett kutathatja. Az intézmény vezetőjének joga, hogy az eredeti kulturális javak helyett azoknak a másolatát vagy dokumentációját biztosítsa a kutatás céljaira. Ezekről a kutató kérésére és költségére – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásainak figyelembevételével – kutatási célú és minőségű másolatot készülhet.   A kutatási engedély csak az 47/2001-es korm. rendeletben említett feltételek teljesülése esetén adható, illetve tagadható meg.

A kutatószolgálat keddenként 9-től 13,  szerdánként 12-től 17 óráig működik. A kutatás feltételeinek maradéktalan biztosításához legalább a megelőző hét utolsó munkanapjáig, előzetes bejelentkezés szükséges.