Fónagy Zoltán előadása: A “csudák évének” hétköznapjai – 1848

2011. március 9-én, szerdán, 18 órakor

Fónagy Zoltán
történésznek, a MTA Történettudományi Intézete munkatársának előadása

Az előadás A boldog békeidőktől a rohanó világig. A hétköznapi élet története a 19-20. században című előadássorozat első alkalma.

Honvédemlékmű

 

 

 

 

 

Honvédemlékmű az 513. utcában­ Fotó: Bayer, 1924. március 15.; ERH, ltsz.: II.77.58.1.

Hogy milyen képet őriz az utókor egy történelmi eseményről, és hogyan élték meg azt a kortársak –  gyakran szakadékok választják el egymástól. Vajon a magyar nemzeti mitológia legszebb fejezetének „szerzői”, 1848-49 kortársai mit és hogyan érzékeltek abból a folyamatból, amelyet az utókor a modern Magyarország születéseként tart számon? Mit jelentettek a hétköznapokban a forradalom, a szabadság, a jogegyenlőség és a függetlenség elvont eszméi?
Az előadás a romantikus történelmi tablók névtelen szereplőit hozza emberközelbe.

Az előadás bevezetőjében Ádám Ferenc történész-muzeológus
ismerteti 1848-49 rákosmenti eseménytörténetét.

A belépés díjtalan!

Körkapcsolás I. – a Kispesti Helikon Kulturális Egyesület Képzőművészeti kiállítása

Február 19 – március 6.

Megnyitó: február 19-én, szombaton, 18 órakor.

Megnyitja Szepes Hédi művészettörténész, közreműködik Rubold Ödön színművész.

 Kiállító művészek:

CZEGLÉDI JÚLIA, DUFFEK TIVADAR, FAJKA JÁNOS, GAÁL JÓZSEF, GERVAI MÁRIA, HARASZTY ISTVÁN, HERNÁDI PAULA, IMREI BOGLÁRKA, JANISCH KORNÉLIA, KLIMAJ GYÖRGY, KOVÁCSNÉ BERECZKY ILDIKÓ, KRISTÓF LAJOS, MAZALIN NATÁLIA, MOLNÁR GÁSPÁR, MOLNÁR KRISZTINA, NÉMETH RÓBERT, NIKMOND BEÁTA, PÁL CSABA, PROHÁSZKA MARGIT, RUTTKAY SÁNDOR, SKODA ÉVA, SZILOS ANDRÁS, T. SZILÁGYI ÁGNES, TIHANYI VIKTOR, TÉNYI SAROLTA, ZÁLOGH SÁNDOR

sajtó: http://rakosmentetv.hu/video/kispesti-helikon-kulturalis-egyesulet-kiallitasa

Ágas-bogas – Csáki Gyöngyi textilkiállítása

február 25 – március 13.

Meghívó