GYÖRFFY PÉTER festőművész életmű kiállítása

Az Erdős Renée Ház Muzeális Gyűjtemény
és Kiállítóterem, a Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság és a Gyulai Művésztelep Egyesület tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját, barátait
2013. október 26-án, szombaton 18 órára
GYÖRFFY PÉTER
festőművész
 
 A tárlatot megnyitja:
Farkas Ádám
szobrászművész,
Munkácsy-díjas, Érdemes művész
 
Közreműködik:
Gemma Énekegyüttes
Művészeti vezető: Tóth Márton
 

A kiállítás megtekinthető november 22-ike, péntekig, hétfő kivételével naponta 14-től
18 óráig.

 http://rakosmentetv.hu/video/gyorffy-peter-festomuvesz-eletmu-kiallitasa

GYÖRFFY PÉTER
1949-2013
 
A festőművész pályára a Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban Sebestény Ferenc tanítványaként kezdte meg a felkészülést. Jól megalapozott rajztudásá-val a Képzőművészeti Egyetemen Bernáth Aurél osztályában folytatta tanulmányait, 1969-től 1973-ig.

Csendes, visszahúzódó élete a tanítás és az alkotói munka jegyében telt. Képei, természetelvű szemléletén keresztül az őt körülvevő valóságot ábrázolják, meglehetősen tárgyilagos látásmódban. Enteriőröket és főként tájképeket festett nagyvonalú ecsetkezeléssel, de kitűnő portrék is kikerültek műter-méből. Olajfestményei mellett könnyed, egyszerű előadásmódú akvarelljei is bizonyítják magabiztos szakmai tudását.

2008-ban csatlakozott a Gyulai Művésztelephez, műveivel azóta szerepelt az alkotócsoport tárlatain. Számos egyéni bemutatkozása mellett a Budai Kép-zőművész Egyesület kiállításain is részt vett alkotásaival.

Alkotói elveiről így vallott:
„Bernáth mester növendéke voltam, s ez nálam több, mint életrajzi adat. A mai magyar festészet egészét tekintve, úgy érzem, tematikai és stílusbeli eltérések ellenére is Bernáth Aurél művészetéhez közeli úton haladok, melynek lényege a tradicionális festészet vállalása. (…) Ismerem a modern művészetet, tisztában vagyok elméleti érveivel, de alapos végig gondolásuk nem vezetett hívőinek táborába. Az elméleti igazodás mellett azonban sokkal inkább olyan konkrét műalkotásokat is keres az ember, amelyekre, mint eszményre, (… ) tökéletességre néz föl. Ilyeneket csak olyan művek között találtam, melyek az évezredek alatt kialakult művészet íratlan szabályait betartják.”

Szabó Tibor fotókiállítása